Herøy Caravan, sommeren 2017
Vi eier ikke rettighetene til musikken i denne videoen.