Herøy Caravan tar Covid-19 på alvor.
Se mer under informasjon.

Herøy Caravan, sommeren 2017
Vi eier ikke rettighetene til musikken i denne videoen.